ÎNTOCMIREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCĂ

 • Întocmirea actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ;
 • Întocmirea şi actualizarea registrului general de evidenţă a salariaţilor ;
 • Întocmirea adeverinţelor de salariu;
 • Completarea actelor adiţionale cu modificare salarii, funcţie, norma de lucru sau durată de muncă;
 • Întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară;
 • Întocmirea fişelor individuale de post şi a organigramei;
 • Întocmirea dosarelor de personal;
 • Întocmirea pontajelor.

SALARIZARE

 • Întocmirea ştatelor de plată;
 • Calculul concediilor şi evidenţa medicalelor;
 • Calculul şi evidenţa concediilor de maternitate;
 • Calculul şi evidenţa concediilor de odihnă;
 • Întocmirea adeverinţelor pentru salariaţi;
 • Calculul impozitelor pe salarii;5
 • Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de stat, asigurări sociale de sănătate, contribuţiei pentru accidente de muncă şi boli profesionale, asigurări pentru şomaj, fond de garantare creanţe salariale, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.