• Procedura de dizolvare voluntara, radiere si lichidare a unei societati cu raspundere limitata, este formata din doua etape.
  Prima dintre etape consta in dizolvarea societatii comerciale, realizandu-se prin depunerea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde entitatea cu personalitate juridica isi are sediul social, al dosarului constituit din urmatoarele documente:
  Actele necesare pentru inregistrarea desfiintarii voluntare a societatii sunt:
  Etapa 1 – dizolvarea si lichidarea voluntara

  • Cerere de inregistrare a mentiunii
  • Hotararea AGA sau decizia asociatului unic
  • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
  • Dovada achitarii taxelor.

  Etapa 2 – de radiere (voluntara)

  • Cerere de radiere
  • Certificatul de inregistrare si anexele
  • Situatia financiara de lichidare
  • Hotararea de repartizare a activelor
  • Certificat de la Administratia Financiara din care rezulta ca societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale
  • Imputernicirea persoanei care depune mentiunea, daca este cazul
  • Dovada achitarii taxelor.